Dance Tips – Video : Zumba® | La Mordidita – Ricky Martin | Choreo By ZIN™Toomtam

2036

Zumba® | La Mordidita – Ricky Martin | Choreo By ZIN™Toomtam


Video

Description

สามารถติดต่อ และติดตามผลงานได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้
FACEBOOK :

YOUTUBE :

INSTAGRAM :

#ZumbaChoreo #ZINToomtam
#toomtamZumba #ZINthailand
#Zumbathailand #Zumbafitness
#Zumba #Zumbalove #Zumbatime